Γενική Περιγραφή

 

Οι επισκευές μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα οργάνων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μέσω της πολυετούς εμπειρίας και τεχνογνωσίας μας έχουμε τη δυνατότητα να επισκευάσουμε συσκευές που έχουν καταργηθεί και δεν υποστηρίζονται πλέον από τον κατασκευαστή, όργανα για τα οποία δεν υπάρχουν τεχνικά εγχειρίδια, πολύπλοκο εξοπλισμό ο οποίος θα έπρεπε διαφορετικά να αποσταλεί στον κατασκευαστή στο εξωτερικό.

 

Οι ηλεκτρονικές επισκευές μας πραγματοποιούνται σε επίπεδο εξαρτήματος, αποφεύγοντας έτσι την αντικατάσταση ολόκληρης της πλακέτας και μειώνοντας σημαντικά το κόστος της επισκευής.  Μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης της βλάβης, το όργανο ελέγχεται και δοκιμάζεται έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της επισκευής και να βεβαιωθεί η σωστή λειτουργία του.

 

Εάν ο εξοπλισμός σας είναι ογκώδης ή δεν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί και να αποσταλεί για επισκευή, τότε μπορούμε, κατόπιν συνεννόησης, να επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις σας για να διερευνήσουμε τη βλάβη, ή να αποσυναρμολογήσουμε το όργανο.

 

Οι επισκευές μας δεν περιορίζονται μόνο στα όργανα και στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα μας. Λόγω της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας μας, μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε κάθε είδους βλάβες, ακόμη και σε πολύ εξειδικευμένες περιπτώσεις.