Επισκευές Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών

 

Γνωρίζοντας ότι η βιομηχανία χρειάζεται άμεσες και αξιόπιστες λύσεις, είμαστε σε θέση να παρέχουμε επισκευές ακόμη και σε πολύπλοκα βιομηχανικά ηλεκτρονικά συστήματα.

 

Οι βιομηχανίες μπορούν να απευθυνθούν στην etris για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Οι ηλεκτρονικές επισκευές μας καλύπτουν, χωρίς να περιορίζονται, τις παρακάτω περιπτώσεις:

 

 • Επισκευές Τροφοδοτικών διατάξεων
 • Επισκευές Inverter
 • Επισκευές Soft Starters
 • Επισκευές UPS
 • Επισκευές Μηχανών ηλεκτροσύντηξης / ηλεκτροσυγκόλλησης
 • Επισκευές Βιομηχανικών υπολογιστών
 • Επισκευές Βιομηχανικών Οθονών Αφής (Touch Screens)
 • Επισκευές Βιομηχανικών οργάνων (μετρητές ροής, θερμοκρασίας, καταγραφικά, κ.τ.λ.)
 • Επισκευές σε  Όργανα δοκιμών
 • Επισκευές AC/DC Servo Drives
 • Επισκευές Αυτοματισμών παραγωγής
 • Επισκευές Μηχανών συσκευασίας
 • Επισκευές Μηχανημάτων τυπογραφείων / εκτυπώσεων
 • Επισκευή Ενδεικτικών / Ελεγκτών (Θερμοκρασίας, Υγρασίας, κ.τ.λ.)

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει επίσης τη διενέργεια βελτιώσεων ή / και ανακατασκευών των υπαρχόντων μηχανημάτων. Μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα γραμμών παραγωγής ή σε θέματα βιομηχανικών μετρήσεων, δοκιμών και ελέγχων.

Κατόπιν συνεννόησης μπορούμε να επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις σας, για να μελετήσουμε από κοντά το πρόβλημά σας και να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή λύση.