Διάφορες Επισκευές

 

Το φάσμα των επισκευών μας στον ηλεκτρονικό τομέα είναι ιδιαίτερα ευρύ. Η εταιρεία μας μπορεί να παρέχει λύσεις σε πολυάριθμες περιπτώσεις και εφαρμογές:

 

 • Επισκευή GPS τοπογραφικών / γεωδαιτικών όργανων
 • Επισκευή Πλακετών ελέγχου κινητήρων
 • Επισκευή Ηλεκτρονικών αγροτικών μηχανημάτων
 • Επισκευή Ηλεκτρονικών ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Επισκευή Ηλεκτρονικών μηχανών συγκόλλησης
 • Επισκευή Πλακετών φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Επσικευή Ηλεκτρονικών χρωματογράφων αερίων
 • Επισκευή Πλακετών Συστημάτων Ψύξης - Θέρμανσης
 • Επισκευή Φορτιστών Μπαταριών
 • Επισκευή Πλακετών Επικοινωνίας (RS232, RS485, GSM, κ.τ.λ.)
 • Επισκευή Πλακετών Ελέγχου Καυστήρων

 

Οι επισκευές μας πραγματοποιούνται σε επίπεδο εξαρτήματος. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η αλλαγή ολόκληρης της πλακέτας, η οποία συνήθως είναι χρονοβόρα αλλά και ιδιαίτερα ακριβή. Εντοπίζοντας την βλάβη σε επίπεδο εξαρτήματος, μπορούμε να υποστηρίξουμε ακόμη και εξοπλισμό ο οποίος έχει καταργηθεί και δεν υποστηρίζεται πλέον από τον κατασκευαστή.

 

Έχοντας βαθιά γνώση των ηλεκτρονικών, μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε κάθε είδους εφαρμογή, είτε σε επίπεδο επισκευής, είτε συμβουλευτικά.