Πελάτες

 

 • ACTECH Ε.Π.Ε. (Αυτοματισμοί Πλοίων)
 • ALGOSYSTEMS S.A. (Τομέας Μετρολογίας)
 • CONITEX SONOCO Α.Ε. (Βιομηχανία Εξαρτημάτων Νηματουργίας)
 • DATACOMMS (Πληροφορική & Επικοινωνίες)
 • DOPPLER A.E. (Βιομηχανία Ανελκυστήρων)
 • ELECTROCOUP HELLAS (Αγροτικά Εργαλεία & Μηχανήματα)
 • ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας)
 • ELVIAL Α.Ε. (Βιομηχανία Διέλασης Αλουμινίου)
 • ENIMEX S.A. (Βιομηχανία Εξαρτημάτων Φυσικού Αερίου)
 • EURIMAC Α.Ε. (Βιομηχανία Ζυμαρικών)
 • GENEPHARM A.E. (Χημική & Φαρμακευτική Εταιρεία)
 • IMPORT S.A. (Εξοπλισμοί συνεργείων αυτοκινήτων)
 • INDUSTRIAL SOLUTION (Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί & Όργανα)
 • KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΪΑ Α.Β.Ε.Ε. (Βιομηχανία Προϊόντων Γύψου)
 • METROCAL (Εργαστήριο Διακριβώσεων)
 • MILKPLAN A.E. (Εξοπλισμοί Βιομηχανιών Γάλακτος & Κτηνοτροφικών Μονάδων)
 • NETSCOPE SOLUTIONS S.A. (Εμπορία Οργάνων Μετρήσεων)
 • PRISMA Χ. Γαρυφάλλου Α.Ε.Β.Ε. (Βιομηχανία Υαλοπινάκων Ασφαλείας)
 • RAYCAP S.A. (Electrical Protection Systems & Network Solutions)
 • SONOCO HELLAS Α.Ε. (Βιομηχανία Χάρτου)
 • STALCO Α.Β.Ε. (Βιομηχανία Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού)
 • SUN ENERGY SOLUTION A.E. (Τεχνική Εταιρεία)
 • Toi & Moi (Κατασκευή & Εμπορία Ενδυμάτων)
 • TOPOCOM (Τοπογραφικό Γραφείο)
 • TORRE COOPERLAT Α.Β.Ε.Ε. (Παγωτοβιομηχανία)
 • TOTGAS S.A. (Εμπορία Εξαρτημάτων Φυσικού Αερίου)
 • VETA Α.Ε. (Βιομηχανία Επεξεργασίας Μετάλλων)
 • UTECO A.B.E.E. (Βιομηχανικός & Ναυτιλιακός Εξοπλισμός)
 • 1ο ΕΠΑΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)
 • ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (Τεχνική - Κατασκευαστική Εταιρία)
 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.)
 • ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. - AdG (Βιομηχανία Παραγωγής & Εμπορίας Αλουμινίου)
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.)
 • Β. ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ Α.Β.Ε. (Πλινθοκεραμοποιία)
 • ΔΟΪΡΑΝΗ Α.Ε. (Γαλακτοκομικά Προϊόντα)
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (Εμπορία - Συντήρηση Αεροσυμπιεστών)
 • Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ (Εταιρία Παροχής Αερίου)
 • ΗΛΙΑΝΑ ΦΡΟΥΤ Α.Ε. (Διαλογή - Τυποποίηση, Συντήρηση και Εμπορία Φρούτων)
 • ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. (Κατασκευή & Εκμετάλλευση Θερμοκηπίων)
 • ΛΟΓΟΤΥΠΟ (Τυπογραφείο - Γραφικές Τέχνες)
 • ΛΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Βιομηχανία Γάλακτος)
 • ΜΑΒΙΣΩ Α.Ε. (Μακεδονική Βιομηχανία Σωλήνων)
 • ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ν.Π.Ι.Δ.)
 • ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - AIASA (Κατασκευαστική Εταιρεία)
 • OTE A.E. (Τηλεπικοινωνίες Ελλάδος)
 • ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. (Κατασκευή - Λειτουργία Αιολικών Πάρκων)
 • ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ Α.Ε. (Κατασκευή Καλουπιών & Μεταλλικών Εξαρτημάτων)
 • ΤΙΤΑΝ Α.Ε. (Βιομηχανία Τσιμέντου)
 • ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε. (Βιοτεχνία Γάλακτος)