R&D

Έρευνα & Ανάπτυξη

 

Η etris συμμετέχει ενεργά στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και την βιομηχανία.

 

 

Ερευνητικά Προγράμματα στα πλαίσια του “Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ” σε εξέλιξη:

 

BioPoc “Ιατροδιαγνωστικές φορητές συσκευές και «διαγνωστικές κάρτες» υποβοηθούμενης λειτουργίας από έξυπνα κινητά βασισμένες σε καινοτόμους βιοαισθητήρες”

Η etris σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υλοποιεί μια νέας γενιάς φορητή ιατροδιαγνωστική συσκευή, η οποία βασίζεται σε καινοτόμους βιοαισθητήρες πολυμερικών μεμβρανών αποκρινόμενους σε χημικό ερέθισμα. Η σχεδιαζόμενη διαγνωστική συσκευή είναι καινοτόμα τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού και αρχής λειτουργίας όσο και σε επίπεδο εφαρμογής και προτείνεται για πρώτη φορά. Περιλαμβάνει ένα και μόνο κάθετο κανάλι μικροροής και η λειτουργία της βασίζεται στη μέτρηση του χρόνου που απαιτείται ώστε η άπειρη ηλεκτρική αντίσταση μεταξύ δύο, μη συνδεόμενων μεταξύ τους, αγώγιμων επιφανειών λάβει μια πεπερασμένη τιμή ως αποτέλεσμα της εκλεκτικής αποδόμησης της μεμβράνης απόκρισης από τον αναλύτη στόχο (βιοχημικό δείκτη). Πιλοτικά, η λειτουργία της διαγνωστικής συσκευής θα δοκιμαστεί για τον προσδιορισμό ουρίας, κρεατινίνης και ουρικού οξέος στο αίμα και στα ούρα και την ανίχνευση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (H. Pylori) σε βιοπτικό δείγμα και στην εκπνοή.

 

 

eeRIS “Ένα οικιακό σύστημα πληροφόρησης για την ηλεκτρική ενέργεια”

Μαζί με το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η etris σχεδιάζει έναν καινοτόμο οικιακό μετρητή ενέργειας. Ο μετρητής θα αποτελείται από ένα μετρητικό σύστημα χαμηλού κόστους, μεγάλης ακρίβειας, που θα είναι σε θέση να προσφέρει στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανάλωσή τους. Συγκεκριμένα, το σύστημα αυτό θα μπορεί να συνδέεται σε ένα κεντρικό σημείο μιας εγκατάστασης (με στόχο την ελαχιστοποίηση της όχλησης), και θα προσφέρει με ικανή ακρίβεια και δειγματοληψία πληροφορίες για την ηλεκτρική τάση και το συνολικό ηλεκτρικό ρεύμα της εγκατάστασης, τόσο στη βασική συχνότητα, όσο και σε αρμονικές συχνότητες. Μια ενσωματωμένη υπολογιστική μονάδας θα παραλάμβάνει τις μετρήσεις της εγκατάστασης, θα τις επεξεργάζεται, και θα επικοινωνεί το αποτέλεσμα της επεξεργασίας μέσω ασύρματων δικτύων επικοινωνιών. Μέσω αλγορίθμων θα είναι δυνατή η πλήρης ανάλυση των ηλεκτρικών μετρήσεων μιας εγκατάστασης, και ο μετασχηματισμός τους σε κατανοητή μορφή για τους καταναλωτές. Μεταξύ άλλων, οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι θα προσφέρουν στους καταναλωτές πληροφορία για την κατανάλωση ενέργειας ανά ηλεκτρική συσκευή, καθώς και τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία που θα βοηθήσουν τους καταναλωτές να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να πετύχουν εξοικονόμηση ενέργειας. Μέσω των υπηρεσιών παρασκηνίου (back-end services) θα πραγματοποιείται η αποθήκευση και ο χειρισμός των δεδομένων που θα προκύπτουν από τις μετρήσεις και τα αποτελέσματα  των αλγορίθμων.

 

Κατασκευές Ηλεκτρονικών

 

Η etris σχεδιάζει και υλοποιεί ηλεκτρονικές εφαρμογές και προϊόντα για διάφορους τομείς. Είτε είναι βιομηχανικά, είτε custom προϊόντα, έχουμε την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να παρέχουμε ένα αξιόπιστο τελικό προϊόν υψηλών προδιαγραφών.

Μελετώντας τις εκάστοτε απαιτήσεις και προδιαγραφές, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εφαρμογές χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους και υλικά. Εφαρμόζοντας ποιοτικούς ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και στο τελικό προϊόν, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι κατασκευές μας διακρίνονται από υψηλού επιπέδου ποιότητα και τεχνολογία.

 

Οι κατασκευές μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν τα παρακάτω:

 

  • Βιομηχανικά ηλεκτρονικά (διακόπτες στάθμης υγρών, ψηφιακά ενδεικτικά θερμοκρασίας, κ.α.)
  • Ηλεκτρονικά ευρείας χρήσης (DC converters, κ.α.)
  • Custom κατασκευές σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη (κυτία αντιστάσεων ακριβείας, εφαρμογές αντισεισμικής προστασίας, κ.τ.λ.)

 

Οι εφαρμογές μας δεν περιορίζονται μόνο σε αυτές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας ενημερώσετε για τις ανάγκες σας. Δείτε ΕΔΩ   κάποιες οδηγίες σχετικά με τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατασκευή ηλεκτρονικών εφαρμογών.