Επισκευές Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών

Γνωρίζοντας ότι η βιομηχανία χρειάζεται άμεσες και αξιόπιστες λύσεις, είμαστε σε θέση να παρέχουμε επισκευές ακόμη και σε πολύπλοκα βιομηχανικά ηλεκτρονικά συστήματα.

 

Οι βιομηχανίες μπορούν να απευθυνθούν στην etris για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Οι ηλεκτρονικές επισκευές μας καλύπτουν, χωρίς να περιορίζονται, τις παρακάτω περιπτώσεις:

 

 • Επισκευές Τροφοδοτικών διατάξεων
 • Επισκευές Inverter
 • Επισκευές AC/DC Servo Drives
 • Επισκευές Soft Starters
 • Επισκευές UPS
 • Επισκευές Μηχανών ηλεκτροσύντηξης / ηλεκτροσυγκόλλησης
 • Επισκευές Βιομηχανικών υπολογιστών
 • Επισκευές Βιομηχανικών Οθονών Αφής (Touch Screens)
 • Επισκευές Βιομηχανικών οργάνων (μετρητές ροής, θερμοκρασίας, καταγραφικά, κ.τ.λ.)
 • Επισκευές σε Όργανα δοκιμών
 • Επισκευές Αυτοματισμών παραγωγής
 • Επισκευές Μηχανών συσκευασίας
 • Επισκευή Ενδεικτικών / Ελεγκτών (Θερμοκρασίας, Υγρασίας, κ.τ.λ.)

Διαφόρων οίκων κατασκευής: Siemens, Allen Bradley, ABB, Stober, Danfoss, Lenze, Control Techniques, Mitsubishi, κ.α.

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει επίσης τη διενέργεια βελτιώσεων ή / και ανακατασκευών των υπαρχόντων μηχανημάτων. Μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα γραμμών παραγωγής ή σε θέματα βιομηχανικών μετρήσεων, δοκιμών και ελέγχων.

 

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να δείτε ΕΔΩ κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής, διάγνωσης κ.τ.λ.